Náš cíl: 30. října 2015 - 40. výročí suchdolské tragédie

08.08.2013 12:20

Vážení přátelé naší pomníčkové iniciativy, 

rádi bychom vás opět informovali o dalším vývoji situace kolem iniciativy Pomník pro Suchdol. Včera jsme se poprvé setkali se zástupci suchdolské radnice. Ujistili nás svou podporou a pomocí, navrhli několik zajímavých připomínek a zejména jsme se dohodli na dalším postupu. Ten by měl být následovný: 

1) Se suchdolským zahrádkářským spolkem definitivně vytipujeme vhodnou lokalitu k umístění pomníčku.

2) Pokusíme se kontaktovat jugoslávskou (dnes slovinskou) leteckou společnos Adria Airways, jejíž letadlo v roce 1975 na Suchdole havarovalo, a pokusíme se je přizvat ke spolupráci. 

3) Pokusíme se kontaktovat bývalé cestující, příbuzné obětí, pamětníky události, záchranáře a další, kteří již o vybudování pomníčku projevili hlubší zájem, a poprosíme je o vyjádření podpory. Doufáme, že to naší iniciativě dodá větší váhu při následném jednání s magistrátem. 

4) Zahájíme jednání s pražským magistrátem, který vlastní pozemky, na nichž by pomníček mohl stát, a požádáme o udělení souhlasu s umístěním. 

 

Další "realizační" etapy (návrh podoby pomníčku, vytipování firmy, zadání zakázky a samotná realizace a umístění) budou následovat po této "přípravné" fázi a zatím jsou relativně daleko. Důležité je v tuto chvíli pouze datum, k němuž bychom rádi celou iniciativu směřovali: 30. října 2015, kdy od suchdolské nehody uplyne 40 let. Shodli jsme se, že je to relativně reálné datum a zároveň ideální příležitost, kdy pomník odhalit.

 

PS: Chcete-li nás podpořit, stále sbíráme podpisy na elektronickou petici. Podepsat ji můžete ZDE. Pokud se Vás havárie dotkla blíže a máte osobní zájem, aby pomníček stál, kontaktujte nás prosím na mailu pomnik-pro-suchdol@seznam.cz .