Datum: 30.10.2015

Vložil: Štěpán Vymětal

Titulek: pohled psychologa

Dobrý den, dnes - v den 40 výročí nehody jsem se dozvěděl z internetu o Vaší iniciativě, pokládám ji za velmi záslužnou. Děkuji Vám za ni. Důstojné pietní místo považuji za důležité s ohledem na pozůstalé, přeživší, zasahující, obyvatele lokality i všechny další, kterých se letecká nehoda dotkla a dotýká. Jde o připomenutí památky zemřelých i pomoci občanů a záchranářů, kteří se podíleli na záchraně životů a likvidaci následků. Jsem psycholog se zaměřením na mimořádné události, podílím se také na přípravě krizových asistentů v letectví. Rád bych podpořil Vaši iniciativu odborně i materiálně.

Přidat nový příspěvek